Střevní mikrobiom jako determinant lidského zdraví

Naše pokožka a střeva mají více podobností, než by se předpokládalo. Ve skutečnosti existuje stále větší zájem se dozvědět ještě mnohem více o mechanismech, o komunikaci kůže se střevy a jejich vzájemným ovlivňováním zdraví.

Jak souvisí zdraví pokožky se střevy?

Jak pokožka, tak také střeva obsahují bohatou zásobu cév, různá mikrobiální společenství a působí jako životně důležité rozhraní mezi vnitřním lidským tělem a vnějším prostředím.

Kromě toho kůže a střeva působí jako neuroimunokinetické orgány podílející se na nevyhnutelné komunikaci s nervovým, imunitním a endokrinním systémem. Vztah pokožky a střev je důležitou oblastí zkoumání, zatím se poměrně zřídka objevuje v patobiologických vysvětleních.

Poznejte tedy více střevní mikrobiom, který je součástí zdraví pokožky v komplexní komunikační síti mezi různými důležitými systémy našeho organismu.

Střevní mikrobiom

Tenké a tlusté střevo poskytují pobyt široké komunitě bakterií a jejich metabolitům (produkty látkové přeměny) a vedlejším produktům, které nazýváme střevní mikrobiom.

Podobně obývají pokožku tisíce mikrobiálních organismů a jejich vedlejší produkty, které se označují jako kožní mikrobiom.Ve střevech i na kůži je harmonická rovnováha v této mikroflóře velmi podstatná při udržování homeostázy.

Střevní mikrobiom představuje komplexní a dynamickou bakteriální komunitu sehrávající důležitou roli v lidském zdraví. Změny ve složení mikrobioty (střevní mikroflóry) byly spojeny s různými onemocněními střev a zažívacího traktu, jako je psoriáza a rosacea.

Díky prospěšným interakcím mezi lidským tělem a mikrobiotou, podobně i modulací prostřednictvím prebiotik a probiotik je možné takovým chorobám zabránit nebo je pomoci vyřešit.

I když mechanismy na to, jak střeva a kůže komunikují, nejsou zatím zcela přesně pochopeny, je velmi pravděpodobné, že jsou komplexním spojením mezi nervovým, imunitním a endokrinním systémem a faktory prostředí.

Úloha střevního mikrobiomu

Úloha střevního mikrobiomu jako důležitého faktoru ovlivňujícího lidského zdraví a nemocí se objevila v rámci výzkumu v mnoha oblastech medicíny. Nerovnováha ve střevním mikrobiomu je spojena se stále častějšími civilizačními chorobami, jako je obezita, cukrovka 2. typu, atopie (atopický ekzém) a zánětlivým onemocněním střev (IBD).

Kromě toho vztah mezi normálně se vyskytujícími střevními bakteriemi (střevní mikrobiotou) a jejich potenciální úlohou v patogenezi kožních chorob je stále oblastí výzkumu.

Probiotika a jejich zdravotní přínos pro střevní mikrobiom

Probiotická suplementace se stává stále populárnější u mnoha komerčně dostupných produktů ve formě kapslí, prášků, nápojů či potravin. Podle OSN pro výživu a zemědělství a Světové zdravotnické organizace se probiotika považují za “živé mikroorganismy, které při užívání v přiměřených množstvích poskytují hostiteli zdravotní přínos,” (1)

Nejčastěji používanými bakteriemi jsou z rodů Lactobacillus a Bifidobacterium, které jsou užitečné zejména při léčbě průjmu, syndromu dráždivého tračníku (IBS) či dokonce při léčbě intolerance laktózy.

Probiotika přinášejí pozitivní přínos pro střevní mikrobiom. Mohou zmírnit často se vyskytující abnormální změny střevního mikrobiómu, které se označují jako “dysbióza”. Dysbióza střevního mikrobiomu je spojena s metabolickými poruchami, gastrointestinálními infekcemi, zánětlivým onemocněním střev (IBD) a syndromem dráždivého tračníku (IBS).

Spojení mezi onemocněním střev a kůže

Dermatologické nálezy na kůži mohou být způsobeny gastrointestinálními poruchami, jako je tomu u následujících onemocnění:

• Onemocnění IBD se spojuje s kožními projevy, jako je pyoderma gangrenosum, erytém nodosum, Sweets syndrom a orálně léze.

• U pacientů s chronickým zánětlivým onemocněním trávicího traktu (Crohnova choroba) se častěji vyskytuje psoriáza ve srovnání se zdravými lidmi.

• S celiakií jsou spojeny kožní projevy, jako je dermatitida herpetiformis, alopecie, vitiligo a orálně slizniční léze.

Dermatologické poruchy se nejednou spojují právě se střevní dysbiózou, která však není novým tématem. Ve skutečnosti již v roce 1911 gastroenterolog Milton H. Mack napsal: “Akné a ekzém jsou zjevnými následky… pokud se v případě kopřivky podíváme na střevní stopu, proč ne při ekzémech a akné?” Simultánní dysbióza střev a kožních mikrobiomů je pozorována u několika zánětlivých onemocnění kůže, jako je rosacea, psoriáza a atopická dermatitida.

Obecně si homeostáza imunitního systému vyžaduje správnou rovnováhu prozánětlivých a protizánětlivých signálů a molekul v reakci na vnitřní a vnější změny prostředí. V případě, že se složení mikrobiomů z jakéhokoli důvodu změní, reaktivita imunitního systému se může následně posunout a nakonec vést až k zánětlivým onemocněním kůže.

Strava v souvislosti s kožními onemocněními

Schopnost stravy pozitivně a negativně ovlivňovat funkci kůže demonstruje nepopiratelné spojení mezi kůží a střevy. Přestože jsou stále zapotřebí další studie o mechanismu, existuje stále větší množství důkazů, že strava hraje důležitou roli v patogenezi kožních onemocnění, a jedním z nich je i akné. Navíc, západní strava, která sestává z velkého množství nasycených tuků a vysoké glykemické zátěže, je úzce spojena právě s akné.

Střevní mikrobiom - jak souvisí zdraví pokožky se střevy

Vědci předpokládají, že k tomu dochází v důsledku problémů v signalizaci živin, což v konečném důsledku “vede k nadměrné stimulaci proteinu, zvýšené syntéze mastných kyselin (bez olejové kyseliny) a triglyceridů v mazu, který podporuje rozmach Propionibacterium acnes.” (2)

Úzký a zároveň silný vztah mezi pokožkou a senzitivitou na jídlo je nepochybný. Často jsou to především samotné střevní bakterie a jejich metabolické vedlejší produkty, které ovlivňují fyziologii kůže.


(1) Hill C, Guarneri F, Reid G, Gibson GR, Merenstein DJ, Pot B, Morelli L, Canan RB, Flint HJ, Salminen S, Calder PC, Sanders ME. Dokument odborného konsensu. Prohlášení Mezinárodní vědecké asociace pro probiotika a prebiotika o rozsahu a vhodném použití pojmu probiotikum. Nat Rev Gastroenterol hepatis, 2014

(2) Zouboulis CC, Jourdan E, Picardo M. Akné je zánětlivým onemocněním a změny složení mazu iniciují léze akné. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2014)