Food Print 220

FOOD PRINT 220+

10 583

Test potravinové intolerance na 220 potravin.

*Momentálně máte také možnost se objednat na určitý termín na našem odběrném místě, a to buď v Praze anebo Bratislavě, a výsledek budete znát již do několika hodin. Při objednávání prosíme uvést do poznámky „chci se objednat“.

Kategorie:

Popis

FoodPrint® 200+

Jak test funguje?

Služba CNS FoodPrint® 200+ využívá nejmodernější imunoanalýzu, která je založená na technologii mikropolí (microarray) na detekci potravinových specifických IgG protilátek.

Extrakty z potravin jsou spolu s kalibračními standardy a kontrolkami „vytištěny“ do nitrocelulózových podložek na skleněných mikroskopických sklíčkách. Vzorek krve získaný od pacienta se rozředí a rozdělí na každé potištěné mikropole. Pokud jsou přítomny potravinové IgG protilátky, navážou se na extrakty z potravin. Navázané potravinové IgG protilátky jsou následně detekovány za použití jiných imunoanalyzačních činidel, které v případě, že jsou přítomny potravinové IgG protilátky, vygenerují modré zabarvení. Hustota tohoto modrého zabarvení se měří pomocí skeneru s vysokým rozlišením. Výsledky skenování se následně kalibrují proti standardům pomocí softwaru FoodPrint® pro získání kvantitativních výsledků. Výstupem z tohoto softwaru je individualizovaný přehled závěrečných výsledků potravinových IgG protilátek na každou potravinu v rámci vyžádaného potravinového panelu.

Výhody

Test FoodPrint® 200+ se provádí na vzorku krve odebrané do zkumavky metodou vpichu do špičky prstu. Reaktivitu protilátek spojovaných s každou potravinou je možné porovnat, což umožní lékaři nastavit optimální dietní režim, založený na úrovni hladiny potravinových protilátek. Výsledky jsou udávány v U / ml.

Požadavky na odběr vzorků a výsledky testu

Tento test vyžaduje jen vzorek krve, která je odebrána vpichem do špičky prstu. Výsledky jsou dostupné do 10 pracovních dnů od přijetí tohoto vzorku.

Výběr z rozsáhlé škály potravinových seznamů FoodPrint®:

Flexibilita nového testu FoodPrint® umožňuje nabízet širokou škálu potravinových panelů.

FoodPrint® Reporty

FoodPrint® reporty se připravují ve skupinovém formátu, teda výsledky podobných typů potravin jsou uvedeny spolu.

  • Ve skupinovém reportu FoodPrint® jsou spolu uvedeny výsledky pro každou potravinovou skupinu (např. ryby, ovoce).
  • Každá potravina je zařazena do kolonky Vyhnout se, Mezní (hraniční) hodnota a Žádná reakce.
  • Potraviny v kolonce Vyhnout se by měly být ze stravy vyloučeny po dobu 2-3 měsíců, poté se mohou postupně po jedné zařazovat zpět do jídelníčku.
  • Příjem potravin v kolonce Mezní (hraniční) hodnota by měl být omezený.
  • Pokud se po opětovném zařazení některé potraviny do jídelníčku symptomy vrátí, je nutné takovou potravinu z něho vyloučit.