Prestížne ocenenie International Business Award

Ocenenie International Business AwardOcenenie International Business Award
S potešením vám oznamujeme, že Omega (materská spoločnosť CNS, ktorá vyrába test Food Detective), získala v piatok večer prestížne ocenenie International Business Award na udeľovaní cien Škótskou radou pre rozvoj a priemysel.

Cena “Brodies LLP Medzinárodné ocenenie za inováciu a vývoj produktov alebo služieb”, ktorú prevzal výkonný riaditeľ spoločnosti Omega Diagnostics p. Andrew Shepherd z rúk škótskeho preméra Rt Hon Alexa Salmonda.

Riaditeľ spoločnosti Andrew Shepherd: “Sme veľmi potešení, udelením ” Brodies LLP Medzinárodným ocenením za inováciu a vývoj produktov alebo služieb. “Od doby, kedy bola naša spoločnosť založená v roku 1987 sme sa sústredili na zahraničné trhy s našimi hlavnými klinickými diagnostickými produktami – čo je takmer 90% nášho exportu.

V globalnom merítku sú pre nás kľúčové rozvíjajúce sa trhy ako sú Brazília, Rusko, India a Čína, čo deklaruje aj našu stratégiu zameranú na rast na týchto kľúčových trhoch. Nedávno sme založili pobočku v Indii, kde očakávame veľký nárast v nasledujúcich rokoch a aj naďalej rast celkového exportu do budúcnosti.”

—————————————————————————————————————————————————————

Announcement: We are pleased to announce that Omega (the mother company of CNS) has won a prestigious International Business Award at the Scottish Council for Development & Industry Award Dinner last Friday night.

The award was the ‘Brodies LLP International Award for Innovation in Product or Service Development’ and was presented to Mr Andrew Shepherd, Chief Executive of Omega by The Rt Hon Alex Salmond MSP, First Minister of Scotland.

The director of the company Andrew Shepherd quoted: “We are very pleased to receive the ‘Brodies LLP International Award for Innovation in Product or Service Development’. Ever since the company was formed in 1987 we have concentrated on export markets for our clinical diagnostic products with nearly 90% of our business being export derived.

With the global market for our products being driven by the emerging markets such as Brazil, Russia, India and China, we are now delivering on a strategy to enhance our growth in these key markets. We have recently established a subsidiary operation in India where we expect to see major growth in the years ahead and export growth continuing into the future.”