Mohu si dát vzít krev ráno u lékaře a udělat test až večer doma? Jak dlouho může zůstat krev v roztoku? 

Ano. Pokud požádáte zdravotní sestru, aby Vám řekněme ráno v 8,00 hod. odebrala potřebné množství krve (pozn. může to být i krev venózní ze žíly, objem 50 mikrolitrů), následně jdete do práce, ale test si chcete provést až večer v pohodlí domova, je to možné. V takovém případě se doporučuje ponechat vzorek v roztoku A v chladu při teplotě 2-8 stupňů (max. 24 hodin), přičemž před samotným testováním ji přizpůsobte pokojové teplotě. Až následně dělejte test.

Existují nějaké tipy, abych nabral krev snadno a rychle?

Problém tkví většinou v tom, že máte zřejmě nahromaděnou příliš malou kapku krve po vpichu a tak mezi jednotlivými odběry se dostává do tuby i vzduch. 1. prst po aplikaci dezinfekce nechte dobře uschnout, aby se krev po propíchnutí nerozlila po celém prstu! 2. Když si lancetou propíchněte prst, jemně prst masírujte, abyste získali pořádnou kapku krve. Toto zajistí dostatečný objem pro nabrání do mikropipety. Je obvykle snazší nasbírat krev z pár větších kapek jako z mnoha malých. 3. Držte pipetu za balónek, ale nemačkejte ho. 4. Pipetu držte horizontálně, tak že špička pipety se dotýká krve – opět nemačkejte balónek, krev se nabere vzlínáním. 5. Ujistěte se, že malá ventilační dírka na pipetě, není nijak omezena / ucpána Vašimi prsty, jinak krev nepoteče do tuby. 6. Nezvedejte špičku pipety nahoru – udržujte horizontální pozici. Pokud dostanete pipetu do vertikální polohy, s balónkem směřujícím dolů, pak i gravitace způsobí, že se dostanou do tuby vzduchové bubliny. 7. Vypuďte krev do roztoku A okamžitě po nasbírání.

Mohou mít účinky léků vliv na výsledky?

Imunosupresiva, které se všeobecně podávají po transplantaci orgánu oslabují imunitní systém, a tedy i schopnost těla vytvářet protilátky. Vysoké dávky steroidů mají také vliv na produkci protilátek. Pokud užíváte léky typu Prednison, Chloroquine nebo Azothioprin netestujte se v období užívání těchto léků. Běžné léky na alergii jako antihistaminika (Claritin, Zyrtec, Benadryl) neovlivňují výsledek testu, protože naše testy neměří úroveň histaminu, ale imunitní reakci. Antivirotika typu Valtrex nemají rovněž vliv na výsledek testu. Test si nedělejte pokud užíváte antibiotika. Po jejich dobrání se doporučuje alespoň týden-dva s testováním počkat. Enzymové doplňky jako Daozín neovlivňují výsledek. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na svého praktického lékaře.

Testuje test FOOD DETECTIVE opravdu 59 potravin? Políček na podložce je jen 46.

V některých políčkách jsou na podložce naneseny extrakty ve skupinách např. meloun vodní a žlutý jsou v jednom políčku. Paprika zelená, žlutá a červená jsou také testovány spolu, a tak jistě např. i pstruh a losos.

Je nutné naplnit mikropipety krví až po černou rysku?

Ano, je nutné naplnit kapiláru po černou rysku, protože je to přesné množství krve potřebné na vykonání testu. V opačném případě je možné, že pozitivní výsledky mohou být slabší, z důvodu většího rozředění krevního vzorku.

Myslím, že nebudu schopen naplnit mikropipety krví. Co byste mi doporučili?

Ve výjimečných případech, kdy se nepodaří získat dostatek krve k vyplnění kapilární trubky napoprvé, přičemž už byly použity obě přiložené lancety, je nutné zažádat o náhradní lancety, příp. i kapiláry telefonicky. Ujistěte se, že jsou Vaše ruce teplé a že jste si prst před získáním krevního vzorku masírovali.

Krev se mi v roztoku A srazila. Bude vzorek s krevní sraženinou vhodný na testování?

Někdy se stává, že pokud odběr krve trvá příliš dlouho, vytvoří se krevní sraženina. Tím pádem máte málo krve na rozředění a použití v testu. Proto test nedokončujte, ale zažádejte o náhradní lancety a Mikropipety telefonicky nebo mailem. Pošleme Vám je bezplatně, přičemž otevřený roztok A můžete zatím bez problémů uskladnit na pár dní v lednici.

Měl bych získávat krevní vzorek v určité konkrétní fázi dne?

Ne, krevní vzorky se mohou sbírat kdykoliv během dne.

Co mám dělat, když nejsem schopný píchnout se sám do prstu?

Někteří lidé zjistí, že pro ně není jednoduché získat krevní vzorek. V tomto případě požádejte přítele, aby Vám s postupem pomohl.

Může se potravina, kterou jsem vyloučil na více než 3 měsíce znovu objevit na testu jako pozitivní?

Je možné, že hladina protilátek bude významně snížená, pokud jste se úplně zřekli určité potraviny, a proto bude velmi pravděpodobné, že test potravinové intolerance nezjistí přítomnost protilátek. Pokud se chcete otestovat, zda budete danou potravinu nyní tolerovat a dokážete se vypořádat s případnými symptomy, které se mohou objevit, zkuste předtím než se rozhodnete pro zopakování testu, zařadit denně na 5-7 dní do jídelníčku porci konkrétní potraviny. Avšak, pokud víte, že daná potravina Vám způsobuje nepříjmené symptomy, v žádném případě nezavádějte potravinu znovu do Vašeho stravovacího plánu.

Jsou k dispozici nějaké výzkumné práce na podporu těchto testů

Ano, mnoho vypracovaných studií prokázalo účast IgG protilátek ve vývoji potravinové intolerance a chronických onemocnění, jako je exzém, artritida, či syndrom podrážděnosti střev. Na vyžádání vam jejich víme zaslat.

Byly už provedené i nějaké zkoušky, které podporují tyto testy?

Nezávislý audit uskutečněný v roce 1998 prověřoval redukci příznaků u více než 2000 osob, které podstoupili eliminační dietu založenou na IgG testu. Audit demonstroval, že u více než 70 % pacientů se potvrdilo významné snížení symptomů po eliminování potravin s vysokou úrovní IgG v jejich stravě.

Co znamená IgG?

IgG znamená imunoglobulin G. Imunoglobuliny jsou protilátky, které se vytváří jako reakce imunitního systému na cizí látky, které se dostávají do našeho organismu. Existuje několik různých druhů imunoglobulínů, nejznámější jsou IgA, IgE, IgG, IgM.

Co jsou to protilátky a jaký je rozdíl mezi IgG a IgE protilátkami? 

Protilátka je speciální protein vytvářený imunitním systémem člověka vždy, když se do organismu dostane nějaká cizí látka (jako např. virus, bakterie nebo toxin). Tělo začne na ochranu proti těmto látkám produkovat speciální bílé krvinky nazvané B-Lymfocyty. IgE protilátky se nachází především v pokožce, v nosní sliznici, horních dýchacích cestách a plicích. Obvykle způsobují klasické alergie. IgG protilátky jsou typem protilátky, které se dají identifikovat naším testem na potravinové intolerance. Vícero studií prokázalo, že potraviny s vysokou hladinou IgG, které v případě, že se ze stravy vyloučí, mají příznivý vliv na snížení příznaků potravinové intolerance.

Proč způsobují potraviny reakci IgG?

Všeobecně platí, že potraviny se během trávení rozkládají na jejich části, například aminokyseliny, glyceridy, atd. Ty neškodně projdou přes střeva do krevního řečiště. Naproti tomu jsou občas jejich malé části nebo částečně strávené resp. nestrávené potraviny schopné projít střevní stěnou do krevního řečiště, kde je imunitní systém identifikuje jako „cizí”. Imunitní systém zareaguje tím, že začne tvořit protilátky (IgG). U některých pacientů zánět nebo podráždění sliznice umožní strávenému jídlu projít do krevního řečiště. Tento stav se nazývá „syndrom děravého střeva”. Tito pacienti mají obvykle vysoké hladiny protilátek proti mnohým potravinám.

Proč některá jídla ze stejné potravinové kategórie (např. sója, fazole, bob) ačkoli se nekonzumovala léta vyjdou pozitivně, a to i přes to, že se jiné potraviny ze stejné kategorie (čočka nebo hrášek) konzumovaly bez spozorovaných symptómů?  

Členové stejné rodiny potravin mohou být antigenově podobní, tak že protilátky na jednoho člena budou reagovat i s jiným členem, mohou však též vykazovat antigenové rozdíly v závislosti na tom, jak úzce jsou nebo nejsou si příbuzné. Takže je možné, že potraviny způsobující silné reakce jsou v testu rozpoznatelné, ačkoli jsme je roky nejedli; ani proto je nekřižte s jinými členy stejné kategorie. Také některé antigeny v potravinách jsou méně schopné iniciovat imunitní odpověď jako ostatní, t.j. jsou méně imunogenické, výsledkem čeho je, že produkce protilátek nezačne tak

Proč sa netestuje cukr  nebo alkohol? 

Potravinová intolerance založená na IgG je způsobená proteiny a odezvou protilátekna . Cukr a alkohol nejsou proteiny.

Může zůstat úroveň IgG vysoká, přesto, že jsme konkrétní potravinu nekonzumovali dlouhodobě? (např. roky?)

Hladiny protilátek mohou zůstat zjistitelné i několik roků po expozici. Vzhledem k tomu, že některé potraviny jako např. pšenice, kukuřice a mléčné výrobky jsou široko používané jako přídavné látky v potravinách nebo zpracovávané v kosmetice, IgG hladiny setrvávají u některých jednotlivců, i když mylně předpokládali, že tyto potraviny absolutně vyloučili ze své stravy.

Bylo mi doporučeno vyloučit ze stravy potravinu ‚X‘. Já jsem ji však vlastně už celé roky nejedl, proč mi tedy vyšel tak silný IgG index?

Příčinou může být: a) jedli jste potravinu „X” v jiných jídlech a nevěděli o tom, nebo b) jste jedli jídla ze stejné potravinové skupiny a to vám způsobilo produkci protilátek; c) protilátky podpořené jinou potravinovou skupinou „reagovali zkříženě” s potravinou „X”.

Jak vím, zda byly výsledky způsobeny křížovou reakcí?

Mohlo by se to stát, je však vhodné navštívit dietologa, který Vám blíže určí, které jídlo Vám reakce způsobuje …

Měl bych potom ignorovat výsledky?

Ne. Zeptejte se Vašeho dietologa, které jídlo patří do stejné potravinové skupiny jako potravina X a které by mohlo způsobovat produkci protilátek. Váš dietolog by mohl určit, že i další potraviny z této potravinové skupiny je třeba ze stravy vyloučit.

Je možné mít vysokou úroveň IgG a přitom nepociťovat žádné symptomy?

Ano, někteří lidé mají skutečně vysoké hladiny IgG na určité potraviny, ale symptomy se u nich neprojevují. Je to díky jejich imunitnímu systému, který je extrémně efektivní v odklízení antigen-protilátkových komplexů ještě předtím než dostanou šanci usadit se v tkáních a způsobit problém.

Existují nějaké důkazy o imuno-komplexech (antigen + protilátka) způsobujících symptomy?

Studie kojenců s intolerancí na mléko prokázala už několik hodin po konzumaci kravského mléka průvodní imunitní komplexy objevující se v séru.

Může i jen jedna pozitivní reakce indikovat „děravé střevo“?

Ne, protože reakce protilátek je přirozená při nedostatečné propustnosti střev, což je hlavním znakem děravého střeva.

Aby se mohli začít konzumovat jídla znovu bez symptomů, musí být děravé střevo nejdříve v pořádku?

Ano.

Pokud dokáží projít všechny molekuly, proč některé vedou k intoleranci a některé ne?

Jsou dva hlavní faktory, které řídí vývoj potravinové intolerance založené na tvorbě IgG protilátek: množství určité potraviny ve stravě a jeho schopnost podporovat tvorbu protilátek. Potraviny konzumované v obrovských množstvích se často spojují s produkcí protilátek, imuno-komplexy a symptomy. Některé potraviny jsou více ‚imunogenické‘ než jiné tj jsou více schopné vyvolávat produkci protilátek.

Co rozhoduje o tom, které látky se dostanou přes „děravou“ střevní stěnu?

Složení stravy a velikost potravinové částice. I minerální látky vyžadují dopravu molekuly, a to je většinou problém u lidí s touto poruchou. To může vést u těchto osob k výraznému úbytku minerálů.

Co je to syndrom děravého střeva?

Je to stav, kdy se tvoří mezi buňkami střevní stěny velké mezery, což způsobuje, že se do krve dostávají velká množství jen částečně stráveného jídla. Symptomy jsou různé: bolesti břicha, pálení žáhy, nespavost, otoky, úzkost, nesnášenlivost lepku, podvýživa, svalové křeče a bolesti, slabý výkon, potravinové alergie.

Proč vysoká úroveň IgG protilátek způsobuje symptomy?

Když potravina způsobí, že tělo začne vytvářet vysoké hladiny IgG protilátek, potom se tyto protilátky spojují s proteiny a vznikají ‚imuno-komplexy (shluky)‘. Tyto jsou obvykle vylučovány jinými buňkami v imunitním systému. Nicméně, když je imunitní systém přetížený, tyto nerozpustné molekuly se uloží v různých částech těla, jako je např. hlava, plicní tkáň, gastro-intestinální trakt, kůže a klouby, kde začínají i příznaky jako jsou např. bolesti hlavy, astma, syndrom podrážděnosti střev, ekzémy, vyrážky a artritida.

Jak víme, že se v určitých oblastech uložily shluky?

Střevní biopsie studie prokázaly přítomnost imuno-komplexů u pacientů s kolitidou na kravské mléko. Další studie demonstrovali umístění lidského IgG a mléčných bílkovin na vzorku plicní tkáně odebraného u kojenců s plicním hemosiderinem.