Laktózová intolerance: co byste měli vědět

Klasické potravinové intolerance jsou známé jako neimunitní reakce. To znamená, že na rozdíl od potravinové intolerance IgG nebo klasické alergické reakce imunitní systém není zapojen. Některé příklady tohoto typu intolerance jsou spojeny s nedostatkem enzymů, jako například histaminová intolerance, která je způsobena absencí enzymu diaminoxidáza (DAO), anebo laktózová intolerance způsobená absencí enzymů laktázy.

Při laktózové intoleranci se nevytváří laktáza, normálně vylučovaná v tenkém střevě, což znamená, že laktóza (primární cukr v mléce) nemůže metabolizovat na své absorbovatelné složky monosacharidy, glukózu a galaktózu. Nestrávená laktóza proto nemůže být absorbována přes epitel tenkého střeva a v důsledku toho přechází do tlustého střeva, kde ji střevní bakterie metabolizují na oxid uhličitý, vodík a vodu.

Intolerance na laktózu se však může projevit po určitém zákroku nebo po nemoci trávicího traktu, při virových nebo bakteriálních infekcích.

Mléčné produkty

Symptomy laktózové intolerance

Rozsah příznaků a míra jejich závažnosti se u každého jednotlivce liší. Příznaky intolerance na laktózu mohou způsobovat nepohodlí, ale i těžkou reakci v závislosti na tom, kolik laktázy člověk produkuje a kolik mléčných výrobků konzumuje.

Mezi charakteristické příznaky laktózové intolerance patří:

  • nadýmání
  • plynatost
  • břišní křeče
  • průjem
  • nevolnost
  • zvracení

Přestože laktózová intolerance život neohrožuje, symptomy mohou být velmi nepříjemné. Na rozdíl od intolerance na laktózu, alergie na mléko může být fatální. Důležité je proto si pozorně všímat a sledovat příznaky po konzumaci mléka, mléčných výrobků nebo produktů, ve kterých je laktóza přítomna.

Laktózová intolerance u kojenců

Laktózová intolerance u kojenců a dětí

V případě, že trpíte častými příznaky laktózové intolerance po konzumaci mléka či jiných produktů s obsahem mléka, nebo se příznaky zhoršují, doporučujeme navštívit lékaře.

Většina kojenců má dostatečně vysokou hladinu aktivity laktázy při narození, která pro většinu populace klesá v polovině dětství (okolo 5 let). Toto snížení je výraznější u jednotlivců z určitých etnických skupin, což by vysvětlovalo vyšší prevalenci tolerance laktózy u jednotlivců z tohoto specifického prostředí.

Vysoké hladiny laktázy přetrvávají v dospělosti jen v několika etnických populacích, jako jsou severoevropských běloši, pravděpodobně jako adaptace na rozšířené historické používání mléčných výrobků u těchto kultur.

Tolerance některých mléčných výrobků při laktózové intoleranci

Ukázalo se však, že osoby s laktózovou intolerancí tolerují jogurt a acidofilní mléko lépe než jiné mléčné výrobky i přesto, že tyto produkty obsahují značné množství laktózy. Může to být způsobeno kvašenými (fermentovanými) produkty, které mají vlastní aktivitu laktázy, která je částečně schopna přetrvat trávicí procesy a napomáhá metabolismu laktózy v tenkém střevě.

V současnosti laktózovou intoleranci netestujeme a nebude identifikována našimi testy na intoleranci potravin zprostředkovanou IgG. Pokud máte podezření, že můžete mít laktózovou intoleranci, doporučujeme se poradit se svým praktickým lékařem o možnosti testování.

Nejste si jisti, zda vám škodí právě laktóza nebo mléčná bílkovina? Přečtěte si více zde.