Jak mohou spolu souviset potravinová a histaminové intolerance (HIT)

Histaminová intolerance i potravinová intolerance jsou v poslední době v naší populaci velmi rozšířené. Při HIT lidé trpí symptomy jako je svědění, zarudnutí pokožky, bolesti břicha, průjem případně i otoky sliznic v důsledku nedostatku nebo nesprávné funkce diaminooxydázy – enzymu, který rozkládá histamin. Při potravinové intoleranci dochází k reakci na jídlo v souvislosti s problémem ve střevě – tj nesprávnému trávení, rozložení potravin na co nejmenší fragmenty nebo pokud jídlo nebo jeho složka podráždí trávicí soustavu. Při potravinové intoleranci dochází také k činnosti imunitního systému, ale až druhotně – jako odpověď na zmiňované podráždění trávicí soustavy – tj produkcí IgG protilátek. Symptomy jako migréna, ekzém, zažívací potíže a mnohé další se projevují značně opožděně a doprovází téměř polovinu současné populace.

Zeptali jsme se odborníka, zda mohou být tyto dva odlišně typy reakcí na jídlo nějak propojeny, resp. jak se mohou vzájemně ovlivňovat. Odpovídá Sam Dunkley MSc DipNT (certifikovaný výživový poradce BANT)

Jelikož DAO (diaminooxydáza) je lokalizován ve střevní sliznici, koncentrace tohoto enzymu může být negativně ovlivněna poškozením této oblasti trávicího traktu. Navíc HIT, které vede k chronicky nadměrným hladinám cirkulace histaminu a aktivace mastocytů pravděpodobně vede také k zánětu a potenciálnímu poškození střevní sliznice a zvýšené permeabilitě střeva. Jak víme, zvýšená permeabilita střeva a degradace mukózní membrány zvyšují citlivost organismu na IgG zprostředkovanou potravinovou intoleranci.

Naopak zase platí, že pokud je HIT pod kontrolou z důvodu nízkohistaminové diety, změny v mikrobióme (včetně řešení SIBO) nebo zvýšení kofaktorů DAO, jako je např. vitamin C a B6, které zlepšují aktivitu DAO napomáhají ke snížení zánětu spojeného s intolerancí histaminu. To znamená, že pokud se vedle těchto krocích kontinuálně pracuje i na střevní integritě, pak tato opatření mohou efektivně snížit i senzitivitu (intoleranci) na potraviny.

previous article