Skrytá epidemie moderní doby

Žijeme v době, kdy se běžně setkáváme s nemocnými lidmi nebo lidmi, kteří jsou unavení, bez energie a mají různé problémy. S čím to souvisí a je potřebné se tím zabývat?

Nalomené zdraví je podstatný důvod, proč bychom se měli snažit zjistit příčinu svých problémů a neustále se vzdělávat. Protože pokud člověku chybí poznatky, mnohdy si nedokáže pomoci anebo si usnadnit život.

Intolerance aneb příčinu hledejme v trávení

Mnozí lékaři nebo odborníci už dávno vědí, že příčinu většiny onemocnění můžeme hledat v našem trávení. Pokud trpíte syndromem děravého střeva, migrénami, trávicími problémy, nebo máte podezření na přemnožení Candidy v organismu, je nutné tomu věnovat adekvátní pozornost.

Skrytou příčinou celé řady nepříznivých příznaků mohou být mimo jiné potravinové intolerance. Na to, jaký je rozdíl mezi alergií a intolerancí, jaké jsou důvody vzniku tohoto stavu a jaké jsou zkušenosti běžných lidí s testem FoodPrint®, který dokáže u člověka odhalit potravinové intolerance, jsem se zeptala Dr. Nigela Abrahama.

Dr. Nigel Abraham je jedním z nejzkušenějších a nejznámějších odborníků na funkční medicínu ve Velké Británii, který přednáší na téma alergie a intolerance potravin, slinných hormonů, patologie trávicího traktu a mikrobiologie. V současnosti působí jako ředitel pro vědu a laboratorní výzkum v Cambridge Nutritional Sciences (CNS).

Nigel Abraham, CNS - potravinová intolerance a testy Food Print
Dr. Nigel Abraham

Pane Dr. Abrahame, v úvodě Vám chci poděkovat, že jste si našel čas a našim čtenářům přiblížíte problematiku potravinových intolerancí a přinesete nám i bližší informace o testu FoodPrint® na diagnostiku potravinových intolerancí.

Otázka tedy zní, kdo vynalezl test FoodPrint® a kdy byl uveden do lékařské praxe?

Diagnostika netolerovaných potravin testem specifických protilátek typu IgG byla založena před více než 20 lety a laboratoře po celém světě od té doby provedli už miliony vyšetření. Tento test využívá technologii známou pod názvem ELISA (zkratka z anglického výrazu Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay), která je standardní laboratorní technikou pro měření protilátek v krvi.

Test FoodPrint® je jedinečnou variací této techniky, kterou vytvořila Cambridge Nutritional Sciences pomocí technologie proteinových čipů (často známe pod anglickým názvem microarray) v roce 2011.

Mohl byste nám ve stručnosti vysvětlit princip, na jakém funguje testování a jaké jsou výsledky v praxi?

FoodPrint® je laboratorně vyvinutý systém, který využívá inovativní kolorimetrickou technologii ELISA na bázi čipů na měření množství specifických IgG protilátek v plazmě, krevním séru nebo v krvi, které se odebírají z prstu. Potravinové výtěžky se nanesou na nitrocelulózové podložky na sklíčko mikroskopu a následně jsou provedeny standardní kalibrace a kontroly.

Vzorek krve poskytnutý pacientem se zředí a nanese na každý vytištěný čip. Pokud jsou v krvi přítomny specifické protilátky typu IgG, navážou se na potravinové extrakty a výsledky se měří skenerem s vysokým rozlišením před standardní kalibrací s použitím reportovacího softwaru FoodPrint®, aby se získaly kvantitativní výsledky.

Inovativní testování

Tento software následně vytiskne výsledek celkového množství protilátek IgG proti každé sledované potravině. Vzhledem k inovativnímu formátu čipů stačí jen malá kapka krve na otestování více než 220 různých potravinových složek v duplikátu, aby se zajistila přesnost výsledků.

Výsledky slouží jako zprávy se seznamem reaktivních potravin. Díky těmto výsledkům mohou odborníci spolupracovat s pacienty na odstranění potravinových intolerancí a vytvořit tak plán na odstranění problémových potravin, nabídnout zdravé alternativy, usměrnit a také poradit, jak nejvhodněji zařadit problémové potraviny zpět do jídelníčku. Většinou se doporučená strava navrhuje pacientovi na dobu přibližně tří měsíců, aby příznaky ustoupily a tělo mělo čas na regeneraci.

Je podle Vás test FoodPrint® spolehlivý při řešení zdravotních problémů a měl by být součástí běžných vyšetřovacích postupů?

Existuje mnoho potenciálních příčin potravinové intolerance. Některé nezahrnují imunitní systém jako takový, jako například nesnášenlivost laktózy, která je způsobena nedostatkem enzymu laktázy, potřebného na rozložení laktózy v mléčných výrobcích.

Dalším příkladem je nesnášenlivost histaminu, kde je problémem nedostatečná aktivita enzymu diaminooxidáza (DAO) potřebného na odbourání histaminu, co způsobuje alergické projevy.

Dr. Nigel Abraham, CNS, a jeho názor na intoleranci a FoodPrint test

Jiné typy potravinové intolerance

Jiné typy potravinové intolerance mohou být důsledkem toho, že tělo reaguje špatně na určité potraviny. Ty potraviny, které jsou často součástí našeho jídelníčku, nebo ty potraviny, po kterých nejvíce toužíme, nám mohou, aniž bychom si to možná uvědomovali, způsobovat problémy.

Výzkum ukázal, že tyto typy potravinové intolerance mohou souviset s přítomností specifických protilátek typu IgG vytvářených po konzumaci “problémových” potravin. Za normálních okolností tyto protilátky nemají žádné nepříznivé účinky. Ale pokud imunitní nebo trávicí systém nepracují optimálně, jejich přítomnost může způsobit široké spektrum příznaků.

Skryté IgG potravinové reakce

Tyto typy skrytých (IgG) potravinových reakcí se často označují jako “potravinové intolerance” a primárně jsou výsledkem životního stylu a stravovacích návyků, u kterých se odhaduje, že postihují kolem 20-40% dospělých v určitém období života a často vedou k opožděným reakcím, které se objevují po několika dnech. To je také důvod, proč je tak těžké rozpoznat problémovou potravinu.

Tento typ testování není běžně dostupný ve státních zdravotnických zařízeních, protože tyto typy reakcí jsou relativně mírné ve srovnání s potravinovou alergií. Ačkoli jen zřídka ohrožují život pacienta, mohou mít výrazný vliv na životy a zdraví mnoha lidí.

Čím se liší test Food Print® od jiných testů na zjišťování míry přecitlivělosti na potraviny?

Jako je např. test ImmunoCAP ISAC®, který používá většina alergologů a imunologů na Slovensku nebo v Česku.

Zde je nejdůležitější říct, že test ImmunoCAP ISAC® je založen na technologii čipů (microarray). Používá se k identifikaci skutečných alergií, a to měřením hladiny protilátek nazývaných IgE. Potravinová alergie se velmi liší od potravinové intolerance a výsledky těchto dvou testů by se neměly, ani se nemohou, srovnávat.

V případě potravinové alergie vytvářené protilátky IgE mohou vést k rozvoji závažných až fatálních reakcí odlišným způsobem, jak je tomu v případě potravinové intolerance. Potravinové alergie typu IgE jsou poměrně vzácné. Podle odhadů postihují 5% dětí a 2% dospělých, přičemž jsou ve velké míře ovlivněny genetickými faktory a projevují se okamžitě.

Test na potravinovou alergii vs. na intoleranci

Důležité je, že pokud příznaky naznačují potenciální alergii na potraviny, je třeba podstoupit tento test, aby se identifikovaly alergické potraviny, kterým je třeba se do konce života vyhýbat. Pokud je tento test negativní a příznaky jsou více opožděné, měl by se zvážit krevní test, který měří protilátky IgG na potraviny.

Potravinové intolerance nejsou potravinové alergie. Spíše se jedná o stav, který může vyvolat příznaky trvající delší dobu. Pomalý vývoj citlivosti na potraviny často znamená, že není zřejmá spojitost mezi konzumovanými potravinami a příznaky. Z toho vyplývá, že je velmi obtížné až nemožné určit potraviny, které člověku způsobují problémy.

Tím se potravinové intolerance velmi odlišují od potravinových alergií, u kterých jsou reakce obvykle viditelné okamžitě a jsou proto snadno diagnostikovány. Ze stejného důvodu platí, že někdo může mít alergii na nějakou potravinu. Protože je v případě potravinových intolerancí testován jiný typ protilátek, může se stát, že alergie se neprojeví v testu na potravinové intolerance. To je další důvod, proč se tyto dva testy nedají srovnávat.

Jaká je podle Vás příčina toho, že se u člověka v průběhu života rozvinou intolerance na potraviny?

Za normálních okolností jsou střeva a imunitní systém v rovnováze a naše tělo vytváří nízké množství specifických protilátek typu IgG při konzumaci potravin, což nazýváme tolerance.

Bylo identifikováno několik faktorů, které mohou narušit tuto jemnou rovnováhu, což vede k dočasné ztrátě tolerance, ke kterým patří:

 • antibiotika
 • léky
 • přemnožení Candidy
 • parazity
 • zánět střeva
 • nedostatek vitaminu D
 • nedostatek glutaminu
 • alkohol
 • málo pestrá strava
 • stres
 • nízké množství žaludeční kyseliny
 • nízké množství pankreatických enzymů

Přítomnost těchto faktorů může vést ke zvýšené propustnosti výstelky střeva, která se často označuje také jako syndrom děravého střeva.

Propustnost střev

Za normálních okolností (viz obr. 1) jsou buňky lemující stěny střev pevně spojeny, přičemž chrání před proniknutím potenciálních patogenů, toxinů a molekul potravy do krve, což může vést k abnormálním imunitním reakcím.

intolerance a normální propustnost střeva
Obr. 1: Normální propustnost střeva

Když se tato pevná spojení otevřou pod vlivem byť jen malého množství zmíněných faktorů, mohou přes ně proniknout částečně natrávené částice potravin. V důsledku toho se aktivuje imunitní systém, což vede ke vzniku zánětu nízkého stupně (viz obr. 2).

intolerance a abnormální propustnost střeva
Obr. 2:  Abnormální propustnost střeva

Tento stav zahrnuje tvorbu vysokého množství specifických protilátek typu IgG proti potravinám a tvorbu imunitních komplexů, což jsou vysoce zánětlivé molekuly, které lidské tělo není schopno neutralizovat (viz obr. 3).

Obr. 3: Poškozená tkáň propouštějící zánětlivé buňky

Tyto imunitní komplexy vstupují do krevního oběhu a ukládají se do tkání a orgánů, což vede k příznakům spojeným s tímto typem intolerance, jako jsou nadýmání, průjem / zácpa, bolest střev, migréna a únava.

Za jakých zdravotních podmínek nebo příznaků byste pacientovi navrhl tento druh testování?

Doporučil bych ho těm lidem, kteří vykazují některý z následujících chronických nežádoucích příznaků: 

 • syndrom dráždivého tračníku
 • zácpa
 • průjem
 • nadýmání
 • žaludeční křeče, bolesti břicha
 • migréna
 • bolesti hlavy
 • únava a nedostatek energie

Existuje mnohem více příznaků uváděných v publikovaných studiích, které mohou souviset s citlivostí na potraviny, ale příznaky uvedené výše jsou uváděny nejčastěji.

Máte zkušenosti s tím, že po několikaměsíční dietě nastavené podle výsledků testu Food Print® se u pacienta dostavilo zlepšení zdravotního stavu?

Je šance, že by se pacient mohl vrátit k běžnému stravování a vyléčit se z potravinových intolerancí?

Účinnost diety založené na výsledcích měření specifické třídy protilátek IgG pro jednotlivé složky potravin byla prokázána při mnoha stavech, jak v nezávislých studiích, tak i v klinické praxi. Vynikající výsledky byly prokázány u pacientů s migrénou, syndromem dráždivého tračníku a obezitou.

Dieta založená na výsledcích testování specifické třídy protilátek IgG se ukázala jako alternativní a bezpečná léčba pro pacienty s různými chronickými stavy.

Testovací laboratoř CNS

Testovací laboratoř Cambridge Nutritional Science testovala tisíce pacientů, kteří spolupracovali s odborníky na výživu. Převážná většina pacientů uvádí zmírnění příznaků a pozitivní reakce po odstranění problémových potravin z jídelníčku. Na rozdíl od alergií se nemusí doživotně vyhýbat pozitivním potravinám.

Obecně se doporučuje vyhnout se nejvíce pozitivním potravinám na období 3 až 6 měsíců. Ve většině případů to stačí na opětovné získání tolerance a pacient může znovu zavádět problémové potraviny do jídelníčku pod vedením svého lékaře nebo výživového poradce.

Dokázal byste nám doporučit, jak si doplnit chybějící výživné látky z důvodu absence určitých potravin a navrhnout nám nějaké alternativy?

Jak by člověk mohl předejít ztrátě na váze, výživové nerovnováze nebo zlým stravovacím rozhodnutím?

Je důležité, aby se jakékoli změny v jídelníčku nastavené podle výsledků testu provedly pod vedením lékaře nebo výživového poradce, aby byla zajištěna správná výživová rovnováha pomocí zdravých alternativ. Opětovné zavádění potravin do jídelníčku by se rovněž mělo provádět pod odborným vedením.

Jsou známy případy lidí, kterým byly díky testu FoodPrint® zjištěny intolerance na více než polovinu testovaných složek potravin. Co byste poradil těmto lidem?

Když je střevo částečně poškozené nebo zanícené, je možné, že budou zaznamenány pozitivní reakce na vysoký počet sledovaných potravin. V tomto případě není vhodné nebo možné vyhnout se všem těmto potravinám. Doporučujeme soustředit se na nejreaktivnější potraviny.

Pacientovi doporučujeme, aby se snažil zcela vyhnout 4 nebo 5 potravinám, které vykazují nejvyšší koncentrace protilátek. Později pak snížit a / nebo vystřídat zbylé potraviny vykazující mírně koncentrace protilátek a zároveň pracovat s odborníkem s cílem podpořit zdraví střev.

Co byste chtěl odkázat na závěr našim čtenářům?

Test FoodPrint® by mohl být důležitou součástí vyšetření možných příčin celé řady symptomů. Pokud jiné lékařské testy, jako jsou testy na potravinové alergie nebo i jiné formy intolerance, se ukáží negativní, použití IgG testu identifikaci reaktivních potravin s cílem vytvořit pro pacienta osobní jídelníček je vysoce účinnou a bezpečnou metodou ke zmírnění nežádoucích symptomů u mnoha lidí.

Publikované studie také prokázaly souvislost mezi přítomností vysokých hladin protilátek IgG proti potravinám a vznikem zánětu nízkého stupně. Tento typ zánětu je prokázaným rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu.

Ale to si žádá další výzkum, aby se zjistilo, jak můžeme podpořit zdraví a komfort pacienta, i když nevykazuje žádné viditelné příznaky.

Autorem článku je Mgr. Lucia Bartková, jíž za tým Food Detective srdečně děkujeme.