Intolerance laktózy vs. alergie na mléko: Vše, co potřebujete vědět

Mléko je nedílnou součástí našeho života již od narození. Přesto může konzumace kravského mléka způsobit různé zdravotní problémy. Mezi nejčastěji vyskytující se diagnózy ve spojení s konzumací mléka a mléčných výrobků patří: alergie na bílkoviny kravského mléka a intolerance laktózy.

Přestože se obě onemocnění často zvyknou zaměňovat kvůli podobnostem při jejich projevech, vznik i příčiny jsou radikálně odlišné. Až 65 – 70% lidí na celém světě trpí intolerancí laktózy.

Mléko, jeho složky a doprovázející nežádoucí symptomy

Intolerance laktózy nebo alergie na bílkoviny kravského mléka se u lidí projevuje stále častěji, přestože si mnozí symptomy neslučuje právě s intolerancí nebo alergií. Přítomnost některého ze zmíněných problémů netřeba brát v žádném případě na lehkou váhu a doporučuje se si časté příznaky zaznamenat.

Nejčastěji doprovázející symptomy jsou zejména:

• bolest břicha

• nevolnost

• plynatost

• průjem

• bolest svalů a kloubů

• bolest hlavy

• únava – vzniká v důsledku přítomnosti opiátů, které se nacházejí v kravském mléce a lidský organismus potřebuje vynaložit více energie na jeho zpracování

• akné a ekzém

• mozková mlha – symptom, který způsobuje problémy s pamětí, neschopností soustředit se a narušuje mentální rovnováhu; příčinou může být nadměrná konzumace kravského mléka – vysoký obsah kaseinu, který může vyvolávat falešný pocit spokojenosti

• rezistence na některá antibiotika – v důsledku antibiotik, které jsou podávány kravám – zdánlivě bezpečné podávání antibiotik kravám má dopad na konečného uživatele mléka; po vypití mléka mohou do vašeho organismu dostat již odolné bakterie, které oslabují účinek léků, které užíváte

Z čeho se mléko skládá?

Mléko je složeno z vody, mléčného tuku, mléčných bílkovin, laktózy a různých stopových prvků. V mléce se nachází celá řada důležitých minerálních látek, esenciální aminokyseliny, vitamíny a mnohé stopové prvky nezbytné pro výživu a správný vývoj lidského organizmu. Po obsahové stránce by 1 litr mléka měl obsahovat 30 g mléčného tuku, 10,3 g kaseinu a 47 g laktózy.

Mezi hlavní bílkovinné složky mléka patří kasein a syrovátka.

Kasein je hlavní mléčnou bílkovinou, která tvoří pevnou část, tzv. tvaroh. Jelikož kasein tvoří hlavně pevné částice, tak i jeho trávení trvá delší dobu (předpokládá se až 8 hodin) a jednotlivé složky uvolňuje postupně. Bílkoviny se skládají z množství aminokyselin, které jsou esenciální (nedokáže si je organismus sám vyprodukovat). Kasein se skládá z L-tyrosinu, kyseliny L-glutamové, L-isoleucinu a L-valinu.

Syrovátka je tekutou bílkovinnou složkou mléka a tvoří alfa-laktalbuminy a beta-laktoglobuliny. Díky tomu, že se jedná o tekutou složku, snadněji se tráví a absorpce jednotlivých složek trvá 1 – 3 hodiny. Syrovátka se skládá z L-leucinu, L- isoleucinu a L-valinu.

Enzymy napomáhající trávení mléčných bílkovin

Enzymy, které se podílejí na trávení bílkovin:

• pepsin – produkuje se v žaludku a je součástí žaludeční šťávy, hydrolyzuje vazby bílkovin a rozkládá je na menší peptidy,

• trypsin a chymotrypsin – součást pankreatické šťávy, štěpí nenatrávené bílkoviny nebo natrávené polypeptidy na menší peptidy,

• karboxypeptidáza A, B – součást pankreatické šťávy, štěpí bílkoviny už na samostatné aminokyseliny,

• enteropeptidáza – produkuje se v tenkém střevě, slouží k rozštěpení peptidů,

• papain – izolovaný z papáji, štěpí bílkoviny na oligopeptidy a aminokyseliny,

• bromelain – izolovaný z ananasu, štěpí bílkoviny a zmírňuje průběh zánětlivé reakce, účinný v prevenci proti trombóze a jiných onemocněních.

Pokud i vás trápí laktózová intolerance, v naší nabídce naleznete trávicí enzymy, které obsahují enzym laktázu získanou z hub Aspergillus niger, který vám pomůže při trávení mléka a mléčných výrobků.

Složení těchto trávicích enzymů je jedinečné, protože obsahují i směs enzymů, které pomáhají trávit lepek, a tím snížit problémy spojené s celiakií či s intolerancí na lepek. Ve složení najdete i enzymy prospěšné při trávení luštěnin a sacharidů.

Laktózová intolerance

Mateřské mléko obsahuje vysoký obsah laktózy na rozdíl od kravského mléka. Kravské mléko obsahuje větší objem bílkovin a méně laktózy. U kojenců se produkuje enzym laktáza, který štěpí mléčný cukr (laktózu) a usnadňuje její trávení.

Tvorba laktázy, ale věkem klesá a u některých lidí se stane až nestravitelnou složkou potravy – takový stav lidského organismu se nazývá laktózová intolerance. Z toho vyplývá, že se nejedná o alergickou reakci organismu, ale reakce na přítomnost laktózy je spojena s vývinem organismu.

Jedná se tedy hlavně o získané onemocnění, které vzniká také v důsledku chybných diet, poškozením střevní mikroflóry nebo při jiných onemocněních trávicího traktu, jako jsou zánětlivé procesy a neléčená intolerance lepku (celiakie).

Intolerance laktózy může mít také 2 formy: trvalou a přechodnou. Přechodná forma je v důsledku narušení střevní mikroflóry, která trvá přibližně 1-3 týdny, dokud se střeva zregenerují a zahojí. Po této době se obnoví i funkce štěpení laktózy a produkce enzymu laktáza.

intolerance laktózy a děti

Laktóza

Laktóza je mléčný cukr, který najdete hlavně v mléce a v menších množstvích i v mléčných výrobcích. Složená je z glukózy a galaktózy, po rozložení laktózy obě složky mají svou nezastupitelnou roli v lidském organismu:

Glukóza je velmi důležitou složkou krve a zdroj energie pro mozek.

Galaktóza se podílí na formování nervových tkání, ovlivňuje peristaltiku střev a vstřebávání vápníku. Pokud nedojde k rozkladu laktózy, přesouvá se trávicím traktem a je potravou pro střevní mikrobióm.

V důsledku toho vzniká zvýšená plynatost, nadýmání, průjmy apod. Avšak může dojít i k přemnožení symbiotických bakterií v našem střevě a vyvolat jiné zdravotní komplikace.

V mléčných výrobcích je nižší hladina laktózy z důvodu biochemického procesu zpracování mléka – fermentací mléka dochází k přeměně laktózy na kyselinu mléčnou působením mléčných bakterií a při fermentaci dochází k rozkladu laktózy na glukózu a galaktózu.

Enzym laktáza

Enzym laktáza štěpí laktózu na jednoduché sacharidy – glukózu a galaktózu. V lidském těle je produkována v tenkém střevě prostřednictvím střevních klků. Komerční výroba laktázy pro lidi s laktózovou intolerancí je z kvasnic (např. Kluyveromyces fragilis) a hub (např. Aspergillus niger).

Takto vyprodukovaná laktáza se využívá na snižování množství laktózy v mléce a mléčných výrobcích, aby byly snadněji stravitelné pro konečného spotřebitele. Také můžeme najít takto vytvořený enzym iv trávicích enzymech (TerraZyme), které usnadňují trávení laktózy a snižují tak projevy symptomů.

Jak se projevuje alergie na bílkoviny kravského mléka?

Mezi problémy se stravitelností mléka se řadí také alergie na mléčnou bílkovinu kasein a bílkoviny tekuté syrovátky (alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin). V tomto případě je znemožněna jakákoliv konzumace mléka a mléčných výrobků (týká se to i kozího, buvolího, ovčího, velbloudího a jiných).

Alergie se projevuje hlavně u dětí do 3 let a až u dvou dětí ze tří mají postižený trávicí trakt. U 85% dětí tato alergie vymizí do 3. roku života, avšak je stále riziko pro vznik jiné alergie. Během vývoje organismu může dojít k výskytu alergie na kasein i v dospělosti, kdy se zvykne spojovat s rozvojem astmatu a různých jiných alergií.

Rozdíl mezi laktózovou intolerancí a alergií na bílkoviny kravského mléka

Rozdíl mezi laktózovou intolerancí a alergií na bílkoviny kravského mléka je v odpovědi imunitního systému. Alergie na bílkoviny kravského mléka je doprovázena imunologickou odpovědí, a to hlavně zánětům. Tato reakce je zprostředkovaná imunoglobulinem E – specifické protilátky a organismus začne produkovat histamin a jiné chemické látky, které se projevují alergických reakcemi. Mezi projevy patří:

  • plynatost
  • rýma
  • otok
  • svědění
  • bolest břicha
  • průjem
  • afty