Nové druhy testů potravinové intolerance

Do nabídky jsme zařadili testy ELISA Cambridge test 93 a ELISA Cambridge test 40, také ve zvýhodněné kombinaci s Candida testem. (Viz. E-shop) Jde o laboratorní zpracované testy, velmi známou semi-kvantitativní metodou ELISA, přičemž podobně jako při FOOD PRINT testu, odběr vzorků krve probíhá v domácím prostředí a vyhodnocení je testovanému následně zaslány e-mailem. Jde 

Continue Reading…